Aday Öğrenciler

 

Kuruluş:

Ülkemizde ilk kez 1991-1992 Eğitim Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilen Patoloji Laboratuvar Programı 1992-1993 eğitim öğretim yılında 15 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece:

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikeri alanında ön lisans diploması verilir ve Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar:

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili:

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları, Özel Patoloji Laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarı, Sitogenetik Laboratuvarı.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da üniversite sınavları ile lisans eğitimine devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile öğrencilerin devam edebileceği programlar: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleridir.

Akademik Kadro:

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı'nda 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Eğitim öğretim faaliyetleri boyunca, öğrencilerin bilgi ve becerisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla; her dönem ara ve final sınavları, quiz sınavları, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, alınan ders kredi sayısının 130; ECTS kredi sayısının 130 olması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.

Olanaklar:

Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. İlerleyen teknolojinin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda, teknik ve teorik donanımı tam olan Patoloji Laboratuvar Teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı göz önüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır.

 

Patoloji Laboratuvarları ve Laboratuvar Uygulamaları  

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Spor Faaliyetleri 

 

2019 Mezuniyet Töreni 


Bu sayfa Pathology Laboratory Techniques tarafından en son 23.03.2020 02:02:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM