Genel Bilgiler

 

  Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Naziye Özkan
E_Posta Adresi: nozkan@marmara.edu.tr
Telefon:  (0216) 336 47 66 
  (0216) 338 27 98
  (0216) 418 23 85
Dahili 1139

  

Kuruluş

Ülkemizde ilk kez 1991-1992 Eğitim Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilen Patoloji Laboratuvar Programı 1992-1993 eğitim öğretim yılında 15 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında önlisans diploması verilir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-2) ile öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları, Özel Patoloji Laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarı, Sitogenetik Laboratuvarı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da üniversite sınavları ile lisans eğitimine devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile öğrencilerin devam edebileceği programlar: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleridir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim öğretim faaliyetleri boyunca, öğrencilerin bilgi ve becerisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla; her dönem ara ve final sınavları, quiz sınavları, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, alınan ders kredi sayısının 103; ECTS kredi sayısının 120 olması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.


Bu sayfa Pathology Laboratory Techniques tarafından en son 21.07.2019 00:57:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM